Heemkring Dorp en Toren vzw

Activiteiten

 • Beheer Archief Leon Defraeye (A.L.D.): alles over het Deerlijkse verleden verzamelen en bewaren.
 • Digitaliseren: een werk van lange adem – dus doorlopend vrijwilligers aantrekken.
 • Beantwoorden van heemkundige en genealogische vragen (ook via sociale media, via e-mail) aan de hand van opzoekingen.
 • Openhouden van het archief (9-12 uur) en ontvangen & begeleiden van de burger.
 • Rondleidingen in het archief & de heemkringbibliotheek voor groepen. Gidsen (elders in de gemeente) op aanvraag.
 • Sociale media en website van de heemkring updaten; Deerlijks erfgoed in de kijker zetten.
 • Meewerken aan intergemeentelijke projecten (Anzegem – Deerlijk – Wielsbeke), zoals Elfstenentocht (oorlogsanekdotes van Deerlijknaren) en Literaire Lus (biografie van de drie schrijvers).
 • Meewerken aan projecten van Zuidwest; onder andere Goddelijke Huisraad (inventarisatie inboedel kerken, kapel), A0 scanner (digitaliseren oude boeken burgerzaken, atlassen technische dienst, oude schepencollege- en gemeenteraadsboeken in de kluis, Gulden boeken, enzovoort), erfgoedcafés met de reuzen, enzovoort.
 • Wandelnetwerk uitwerken en updaten voor de Dienst Toerisme in samenwerking met GIS-ambtenaar.
 • Georeferering van oude kaarten.
 • Onderzoek naar waardevolle graven in opdracht van de gemeente.
 • Advies geven voor straatnamen, trage wegen en gebouwen in opdracht van de gemeente.
 • Fotograferen en filmen van allerlei activiteiten en gebeurtenissen (aanvraag door verenigingen en gemeentediensten) in opdracht van de gemeente.
 • Restauratie en in stand houden van waardevolle gebouwen, zoals kapellen.
 • Driemaandelijks tijdschrift van 32 pagina’s Derlike (een jaargang volgt het kalenderjaar).
 • Meewerken aan brochures van Deerlijkse verenigingen; o.a. soldatensilhouetten, brandweer, feestcomité van de Molenhoek, feestcomité van de Belgiek, de Vogelvrienden, de Kim; opzoekingen voor tentoonstellingen..
 • Uitgave van heemkundige publicaties en boeken.
 • Aanleveren tekst en beeld voor de vaste erfgoedrubriek in het Gemeentenieuws en sporadisch Info Deerlijk (het zgn. ’t Groen Blaadje).
 • Maart: Nacht van de Geschiedenis in samenwerking met organisator Davidsfonds & René De Clercqgenootschap.
 • Laatste zondag van april: organisatie van Erfgoeddag in samenwerking met coördinator Werkgroep Erfgoed & René De Clercqgenootschap.
 • Begin mei: openstellen commandobunker voor de Deerlijkse scholen (6de leerjaren) met gids.
 • Mei: busrondritten organiseren (voor de burger, voor de bewoners van rustoord & serviceflats, voor Mobiel Dienstencentrum in samenwerking met OCMW)
 • Juli: vijfjaarlijkse Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde organiseren.
 • 1ste zaterdag van juli: educatieve verrassingsuitstap voor de bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers.
 • Juni of september: educatieve weekendreis met een heemkundig thema voor alle leden en sympathisanten.
 • 2de zondag van september: organisatie van Open Monumentendag i.s.m. coördinator Werkgroep Erfgoed.
 • Boekvoorstellingen (op vraag van lokale schrijvers) met interviewer i.s.m. de Bibliotheek.
 • Toneeluitstap naar Frans-Vlaanderen (in het plaatselijke Vlemsch) in samenwerking met Vief.
 • Gelegenheidstentoonstellingen voor het brede publiek; met gids voor de Deerlijkse scholen (6de leerjaren).