Heemkring Dorp en Toren vzw

Overige publicaties

Te koop

Albert Bruggeman e.a., De Sint-Columbakerk van Deerlijk, Kerkraad Sint-Columba,
Deerlijk, 1992, 5 euro
Freddy Byttebier (red.), De Sint-Columbakerk van Deerlijk, Kerkraad Sint-Columba,
Deerlijk, 1992, 5 euro
Freddy Byttebier (red.), Het Sint-Columbaretabel van Deerlijk, deel I, Comité
Terugkeer Sint-Columbaretabel, 1988, Deerlijk: een prachtig fotoboek in kleur in
vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), 5 euro
Freddy Byttebier (red.), Het Sint-Columbaretabel van Deerlijk, deel II, Comité
Terugkeer Sint-Columbaretabel, Deerlijk, 1990: historisch-wetenschappelijke
beschrijving van het retabel en zijn restauratie in twee talen (Nederlands en Frans),
5 euro
Philippe Despriet, 800 jaar Sint-Columbakerk Deerlijk, Deerlijkse bijdragen –
Verhandelingen en mededelingen van Heemkring Dorp en Toren, 1, Heemkring
Dorp en Toren, Deerlijk, 1977, 5 euro
Album Heilig Hartfeesten Deerlijk, Gemeentebestuur Deerlijk, Deerlijk, 1953, 2 euro
Freddy Byttebier, Studentenclub Moeder Deerlijkse 1960-2010, Heemkring Dorp en
Toren, Deerlijk, 10 euro
Hugo Defraeye, 200 jaar onderwijs in Deerlijk, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk,
1990, 5 euro
Jan Vanoverberghe, Belgiek 200 jaar onderwijs, 2009, 10 euro
Jan Vanoverberghe, Familie De Leersnijder in Waregem doorheen de tijden, 4 delen
onuitgegeven werk, 5 euro
Karl Uyttenhove, Hoevengids Deerlijk, Koninklijke Landelijke Gilde, Deerlijk, 1991, 5
euro
Pierre Mattelaer, De molens van Deerlijk, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk, 1993,
5 euro
Programmaboekje van het Feest der Reuzen te Deerlijk, zondag 17 juni 1956, 2
euro
Philippe Despriet, nagetekende Carte der prochie van Deerlick in Cleene Proportie,
Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk, 1979, Overzichtskaart Landboek 1747, 1 euro
Kaart van Deerlijk uit 1950, reproductie Heemkring Dorp en Toren, 2001, 1 euro
Prentkaart De Molen ter Geest en te Zande, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk,
1989, 1 euro
Prentkaart Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk,
1989, 1 euro
Deerlijk in 16 prentkaarten, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk, 1989, 10 euro,
losse: 1 euro/stuk
Prentkaart Sint-Columbaretabel, algemene en detailkaarten, Heemkring Dorp en
Toren, Deerlijk, 1 euro
Prentkaart Deerlijks Drie Groten (Pieter Jan Renier, Hugo Verriest en René
Declercq), Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk, 1 euro
Prentkaart Kerk, Molen, Klaverhof, Kasteel Vercruysse de Solart, Oude hoeve,
Calvarie op kerkhof
, Heemkring Dorp en Toren, Deerlijk, losse: 1 euro/stuk
Pentekening van Reniers kostschool en fabel De Karpers, Heemkring Dorp en
Toren, Deerlijk, 1997, 1 euro
Bladwijzer Sint-Lodewijk 150 jaar parochie 1855-2005, 0,50 euro
Alle tijdschriften van Derlike, 42 jaargangen, zijn nog na te bestellen, prijs o.t.k.