Heemkring Dorp en Toren vzw

Film “Hugo Verriest 100”

Het Archief voor nationale bewegingen (ADVN) presenteert naar aanleiding van het honderdjarig overlijden van Hugo Verriest (1922) een korte film met Romain Vanlandschoot, de schrijver van zijn in 2014 verschenen lijvige biografie: