Heemkring Dorp en Toren vzw

Archief Leon Defraeye (A.L.D.)

Archief Leon Defraeye (A.L.D.), Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
tel: 056/69 47 39
dorpentoren@skynet.be

Tekening Leon Defraeye
Leon Defraeye getekend
door Ben Mattheuws

De basis van het archief en documentatiecentrum is het persoonlijk archief van heemkundige Leon Defraeye (1899-1977). Bij zijn dood werd de gemeente eigenaar en onze heemkring kreeg het beheer toegewezen.
Het archief wordt systematisch uitgebreid via o.a. verenigingen die hun archief hier onderbrengen, via schenkingen en nalatenschappen. De uitbreiding van het archief is eigendom van Heemkring Dorp en Toren vzw., tenzij anders overeengekomen.
Alles van het Deerlijkse verleden wordt er bewaard, en dit in optimale omstandigheden qua vochtigheidsgraad en temperatuur.

Wat kan je er zo allemaal vinden?

  • Kaarten en plannen.
  • Inventarissen van audiotheek, fototheek, filmtheek, diatheek, schepencolleges, gemeenteraadszittingen, Gulden Boek, affiches, enz.
  • Dossiers: o.a. feodale geschiedenis, cafés, hoeven, folklore, verenigingsleven, overheid, politiek, onderwijs, sport, personages en families, beide wereldoorlogen, toponymie, infrastructuur, molens, kapellen en persoonlijke archieven van de pastoors en onderpastoors.
  • Geschied- en heemkundige bibliotheek met o.a. gespecialiseerde woordenboeken, naslagwerken en tijdschriften.

Er kan niets worden ontleend, wel bestaat er mogelijkheid tot fotograferen, scannen of fotokopiëren. In hetzelfde lokaal is ook het archief en de bibliotheek van René De Clercq ondergebracht, beheerd door het René De Clercqgenootschap.

Laat nu jouw Deerlijkse collecties (digitaal) bewaren voor de toekomst!

Heemkring Dorp en Toren vzw is altijd op zoek naar foto’s, documenten, prentkaarten, postkaarten, doodsbrieven, bidprentjes, enzovoort, van personen en activiteiten uit het Deerlijk van vroeger en het Deerlijk van nu. Let op: er dient wel altijd ergens een link te zijn met onze gemeente. Wie graag de originelen behoudt, kan ook bij ons terecht. Wij maken of ontvangen graag digitale (in hoge resolutie) kopieën.

Wat voor jou persoonlijk misschien prullaria lijkt, is voor ons wellicht erfgoed. Gooi deze zogenaamde rommel dus nooit weg, maar breng deze binnen in het Archief Leon Defraeye. Geef voor de zekerheid een seintje vooraf of zend alles digitaal door en dit bij voorkeur in TIFF-formaat naar erfgoed@deerlijk.be. Voor meer informatie of het ophalen van collecties kan je terecht bij de coördinator van de heemkring Jan Vanoverberghe (0472 27 02 21).

Ook doen wij een warme oproep aan alle Deerlijkse verenigingen om hun archief bij ons te deponeren. Verenigingen komen vaak het archief inkijken zonder enig resultaat. Maar zoals je vast wel begrijpt: wat hier nooit werd gedeponeerd in het verleden, kan hier ook niet gevonden worden in het heden, laat staan in de toekomst. Je (kopieën van) collecties zijn in goede handen: alles wordt in ideale omstandigheden bewaard en is altijd raadpleegbaar. Stuur dus na elke activiteit meteen je foto’s, filmpjes en promotiemateriaal, zoals affiches, folders en uitnodigingen door naar erfgoed@deerlijk.be en laat zo alles met zekerheid bewaren voor de toekomst.